lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1471
ประเภท : เครื่องจักรงานโลหะ / เครื่องกลึง

ยี่ห้อ : TASHING

รุ่น : W-55K

S/NO : W55809

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 120,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครื่องกลึง จำนวน 1 ตัว

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • KM.32
 • 826การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 120,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 120,000
VAT 0 % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 120,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
6,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 420
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 126,420
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

 • AF0944

  LOT #AF0944

  LATHE MACHINE

  FUJI FSG ราคาคาดหวัง : 20,000 ฿ S/NO. 21475
 • AF0149

  LOT #AF0149

  LATHE MACHINE

  KITAMURA KNC-50F ราคาคาดหวัง : 248,000 ฿ S/NO. 1295