lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1054
ประเภท : เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก / ฝาท้ายไฮโครลิค

ยี่ห้อ : KYOKUTOU

รุ่น : ***

S/NO : 30719-00107,07M-110

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 19,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


ฝาปิดท้าย 2 ชิ้น

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 26558

การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 19,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 19,000
VAT 7 % 1,330
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 20,330
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
1,900
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 133
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 22,363
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด