lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF0149
ประเภท : เครื่องจักรงานโลหะ / เครื่องกลึง

ยี่ห้อ : KITAMURA

รุ่น : KNC-50F

S/NO : 1295

E/NO : 453145020071

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 248,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครื่องกลึง CNC Machine จำนวน 1 เครื่อง

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • KM.32
 • 7686การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 248,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 248,000
VAT 7 % 17,360
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 265,360
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
12,400
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 868
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 278,628
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

 • AF0944

  LOT #AF0944

  LATHE MACHINE

  FUJI FSG ราคาคาดหวัง : 20,000 ฿ S/NO. 21475
 • AF1471

  LOT #AF1471

  LATHE MACHINE

  TASHING W-55K ราคาคาดหวัง : 120,000 ฿ S/NO. W55809