lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1209
ประเภท : รถยนต์ / รถยนต์

ยี่ห้อ : HYUNDAI

รุ่น : H-1

S/NO : ***

E/NO : D4CBA709071

C/NO : KMJWA37JMBU287693

ราคาที่คาดหวัง : 590,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


รถตู้ 11 ที่นั่งสี่ตอน ฮธ9669 120,878กิโล สีเทา ดีเซล 4 สูบ 2,497ซีซี 174 แรงม้า ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5,000 ฿

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ค่าเอกสารใบอนุญาตส่งออก กรณีเอกสารเป็นเล่มทะเบียน ค่าบริการ 20,000 บาท ต่อคัน ***

  • YEAR : 2010
  • KM.32
  • 94211การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 590,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 590,000
VAT 7 % 41,300
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 631,300
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
5,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 350
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 636,650
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านซ้าย ปกติ
   ด้านบน ปกติ
สภาพเครื่องยนต์
   จุดรั่วซึมของเครื่องยนต์ ควรซ่อม เครื่องยนต์​หลวม​-กำลัง​อัด​ออก​ท่อหายใจ​
   ควันจากท่อไอเสีย ปกติ
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ไม่มี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ไม่มี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ปกติ
   

สินค้าทั้งหมด