คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดจริง
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
LOT #AF1622
ประเภท : เครื่องจักรการเกษตร / รถเกี่ยวข้าว

ยี่ห้อ : KUBOTA

รุ่น : DC-1

S/NO : 500330

E/NO : D1005-264902

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 98,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


รถเกี่ยวข้าวนั่งขับ

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 8285



การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 98,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 98,000
VAT 0 % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 98,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
9,800
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 686
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 108,486
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา พอใช้
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
สภาพเครื่องยนต์
   จุดรั่วซึมของเครื่องยนต์ พอใช้
   ควันจากท่อไอเสีย พอใช้
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   

สินค้าทั้งหมด