lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #FF0873
ประเภท : เครื่องจักรการเกษตร / รถฉีดพ่นยา

ยี่ห้อ : ARIMITSU

รุ่น : SS-4400DX

S/NO : 620008

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 45,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง แบบนั่งขับ ขนาด400ลิตร เครื่องยนต์เบนซิล 2เพลา 4ล้อ

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

  • YEAR : -
  • KM.35
  • 721การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 45,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 2,250
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 47,250
VAT 7 % 3,308
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 50,558
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
4,500
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 315
ราคา 45,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 59,118
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
สภาพเครื่องยนต์
   เครื่องยนต์ ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   

สินค้าทั้งหมด

  • AF1403

    LOT #AF1403

    SPEED SPRAYER CAR

    MARUYAMA SSA-S501 ราคาคาดหวัง : 42,000 ฿ S/NO. 08000145