lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1267
ประเภท : อุปกรณ์เสริมเครื่องจักรหนัก / COMPACTOR

ยี่ห้อ : EVERDIGM

รุ่น : EPC05

S/NO : EPC05-H139

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 100,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


ตัวตบดิน สำหรับรถขุด แรงดัน 100-220 บาร์ น้ำหนัก 260 กิโล *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : 2015
 • KM.32
 • 543

การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 100,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 100,000
VAT 7 % 7,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 107,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 117,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

 • AF1266

  LOT #AF1266

  COMPACTOR

  EVERDIGM EPC05 ราคาคาดหวัง : 100,000 ฿ S/NO. EPC05-H138
 • AF1268

  LOT #AF1268

  COMPACTOR

  EVERDIGM EPC05 ราคาคาดหวัง : 100,000 ฿ S/NO. EPC05-H140
 • AF1269

  LOT #AF1269

  COMPACTOR

  EVERDIGM EPC05 ราคาคาดหวัง : 100,000 ฿ S/NO. EPC05-H141
 • AF1270

  LOT #AF1270

  COMPACTOR

  EVERDIGM EPC05 ราคาคาดหวัง : 100,000 ฿ S/NO. EPC05-H143
 • AF1271

  LOT #AF1271

  COMPACTOR

  EVERDIGM EPC05 ราคาคาดหวัง : 100,000 ฿ S/NO. EPC05-H144
 • AF1272

  LOT #AF1272

  COMPACTOR

  EVERDIGM EPC05 ราคาคาดหวัง : 100,000 ฿ S/NO. EPC05-H145
 • AF1273

  LOT #AF1273

  COMPACTOR

  EVERDIGM EPC05 ราคาคาดหวัง : 100,000 ฿ S/NO. EPC05-H146
 • AF1274

  LOT #AF1274

  COMPACTOR

  EVERDIGM EPC05 ราคาคาดหวัง : 100,000 ฿ S/NO. EPC05-H147
 • AF1275

  LOT #AF1275

  COMPACTOR

  EVERDIGM EPC05 ราคาคาดหวัง : 100,000 ฿ S/NO. EPC05-H148
 • AF1276

  LOT #AF1276

  COMPACTOR

  EVERDIGM EPC05 ราคาคาดหวัง : 100,000 ฿ S/NO. EPC05-H149
 • AF1277

  LOT #AF1277

  COMPACTOR

  EVERDIGM EPC05 ราคาคาดหวัง : 100,000 ฿ S/NO. EPC05-H150
 • AF1278

  LOT #AF1278

  COMPACTOR

  EVERDIGM EPC05 ราคาคาดหวัง : 100,000 ฿ S/NO. EPC05-H154