lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF0175
ประเภท : หางลากเทเลอร์ / หางลากเทเลอร์

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : NKP160-123

S/NO : NKP160-123

E/NO :

C/NO : NKP160-123

ราคาที่คาดหวัง : 130,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


หางเทรเลอร์ (มีเฉพาะชุดนำเข้า) จำนวน 1 หาง

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ***

 • YEAR : -
 • KM.32
 • 6254

การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 130,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 130,000
VAT 7 % 9,100
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 139,100
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
6,500
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 455
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 146,055
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
ประเภทรถกึ่งพ่วง
   ประเภท รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต 2 เพลา
ขนาด
   ความกว้าง 2,500 mm.
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 4.000 เมตร
   ความสูง อื่นๆ ระบุ 1.200. เมตร
   น้ำหนักรถเปล่า อื่นๆ ระบุ
ล้อและยาง
   ขนาดยาง อื่นๆ ระบุ M-58 ZR-10.00 R 20
   สภาพยาง ควรเปลี่ยน
   

สินค้าทั้งหมด

 • AF0799

  LOT #AF0799

  TRAILER

  KALYN SIEBERT NO MODEL ราคาคาดหวัง : 500,000 ฿ S/NO. ***
 • AF0800

  LOT #AF0800

  TRAILER

  NO BRAND NO MODEL ราคาคาดหวัง : 150,000 ฿ S/NO. ***
 • AF1327

  LOT #AF1327

  TRAILER

  NON 402LF11 ราคาคาดหวัง : 550,000 ฿ S/NO. ***