lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #FF0905
ประเภท : หางลากเทเลอร์ / หางลากเทเลอร์

ยี่ห้อ : NO BRAND

รุ่น : NO MODEL

S/NO : ***

E/NO :

C/NO : 08220-00078

ราคาที่คาดหวัง : 65,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


หางลากเทเลอร์

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

  • YEAR : -
  • KM.35
  • 266การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 65,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 6,500
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 71,500
VAT 7 % 5,005
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 76,505
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
6,500
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 455
ราคา 65,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 87,205
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด