lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF0316
ประเภท : อุปกรณ์ติดหลังรถบรรทุก / เครนติดหลังรถบรรทุก

ยี่ห้อ : HIAB

รุ่น : 100

S/NO : 4675

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 220,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครนติดหลังรถบรรทุก ขาตั้งเครน ปากคีบ 1 ตัว 3 ปลอก ขาช้างเล็ก

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • KM.32
 • 11505การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 220,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 0 % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 220,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
11,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 770
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 231,770
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

 • AF0137

  LOT #AF0137

  TRUCK MOUNTED CRANE

  NON *** ราคาคาดหวัง : 50,000 ฿ S/NO. 6781805-016
 • AF0317

  LOT #AF0317

  TRUCK MOUNTED CRANE

  HIAB 071 ราคาคาดหวัง : 200,000 ฿ S/NO. 29719
 • AF0318

  LOT #AF0318

  TRUCK MOUNTED CRANE

  HIAB 035 ราคาคาดหวัง : 70,000 ฿ S/NO. 059769
 • AF0545

  LOT #AF0545

  TRUCK MOUNTED CRANE

  NON *** ราคาคาดหวัง : 350,000 ฿ S/NO. C881810-001
 • AF1039

  LOT #AF1039

  TRUCK MOUNTED CRANE

  HIAB 090 ราคาคาดหวัง : 105,000 ฿ S/NO. 48317-00025
 • FF0921

  LOT #FF0921

  TRUCK MOUNTED CRANE

  KANGLIM KS730N ราคาคาดหวัง : 57,000 ฿ S/NO. S11016
 • FF0945

  LOT #FF0945

  TRUCK MOUNTED CRANE

  HIAB 121-1 ราคาคาดหวัง : 72,000 ฿ S/NO. HN12-033
 • FF0919

  LOT #FF0919

  TRUCK MOUNTED CRANE

  KANGLIM KS730N ราคาคาดหวัง : 57,000 ฿ S/NO. S11067
 • FF0949

  LOT #FF0949

  TRUCK MOUNTED CRANE

  HIAB 121-1 ราคาคาดหวัง : 50,000 ฿ S/NO. HN12-037
 • FF0913

  LOT #FF0913

  TRUCK MOUNTED CRANE

  MAEDA MC-373 ราคาคาดหวัง : 79,000 ฿ S/NO. 421706
 • FF0918

  LOT #FF0918

  TRUCK MOUNTED CRANE

  SOOSAN SCS332 ราคาคาดหวัง : 65,000 ฿ S/NO. 0189
 • FF0914

  LOT #FF0914

  TRUCK MOUNTED CRANE

  NO BRAND F60S ราคาคาดหวัง : 73,000 ฿ S/NO. 15018-H2B3
 • FF0787

  LOT #FF0787

  TRUCK MOUNTED CRANE

  UNIC UR30V ราคาคาดหวัง : 125,000 ฿ S/NO. 61118-00091
 • FF0907

  LOT #FF0907

  TRUCK MOUNTED CRANE

  UNIC UR30VA ราคาคาดหวัง : 70,000 ฿ S/NO. V022101
 • FF0955

  LOT #FF0955

  TRUCK MOUNTED CRANE

  SOOSAN SC 726 ราคาคาดหวัง : 326,000 ฿ S/NO. 9500185
 • FF0958

  LOT #FF0958

  TRUCK MOUNTED CRANE

  HIAB 322EP ราคาคาดหวัง : 780,000 ฿ S/NO. 3220538
 • FF0954

  LOT #FF0954

  TRUCK MOUNTED CRANE

  CORMACH 30000E3 ราคาคาดหวัง : 520,000 ฿ S/NO. 071513
 • FF0924

  LOT #FF0924

  TRUCK MOUNTED CRANE

  TADANO Z255 ราคาคาดหวัง : 96,000 ฿ S/NO. EG3146
 • FF0859

  LOT #FF0859

  TRUCK MOUNTED CRANE

  HIAB 560A ราคาคาดหวัง : 90,000 ฿ S/NO. 296741