lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1061
ประเภท : อุปกรณ์ติดหลังรถบรรทุก / เครนติดหลังรถบรรทุก

ยี่ห้อ : TADANO

รุ่น : ZF305

S/NO : EB8149

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 165,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครนติดหลังรถบรรทุก 5 ปลอก 3 ตัน ขาช้างเล็ก

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 19035

การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 165,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 165,000
VAT 7 % 11,550
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 176,550
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
8,250
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 578
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 185,378
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด