lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1210
ประเภท : เครื่องจักรงานโลหะ / เครื่องปั้มโลหะ

ยี่ห้อ : BRAMIDAN

รุ่น : 4-X-16

S/NO : D431911-005

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 75,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครื่องอัดกระดาษ-ขวดพลาสติก ให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยม BRAMIDEN จำนวน 1 เครื่อง

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • KM.32
 • 1152

การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 75,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 75,000
VAT 0 % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 75,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
7,500
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 525
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 83,025
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

 • AF0942

  LOT #AF0942

  PRESS MACHINE

  KAZU 10T ราคาคาดหวัง : 40,000 ฿ S/NO. 0698005
 • AF1227

  LOT #AF1227

  PRESS MACHINE

  NON MC-015-F-OE-00-009 ราคาคาดหวัง : 25,000 ฿ S/NO. 9961912-001