คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดจริง
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
LOT #AF0188
ประเภท : อะไหล่ / เกียร์

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : ***

S/NO : F801708-048

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 22,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เกียร์ สำหรับเรือ จำนวน 1 ลูก

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 8462การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 22,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 22,000
VAT 0 % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 22,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
2,200
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 154
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 24,354
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด