lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1022
ประเภท : แท็งบรรจุของเหลว / ถังบรรจุน้ำ

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : SPS-2000

S/NO : H711906-001

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 27,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


ถังน้ำ จำนวน 1 ใบ

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 2147การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 27,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 27,000
VAT 7 % 1,890
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 28,890
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
2,700
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 189
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 31,779
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

  • AF0328

    LOT #AF0328

    WATER TANK

    NON *** ราคาคาดหวัง : 48,000 ฿ S/NO. H131805-013