lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF0937
ประเภท : แท็งบรรจุของเหลว / ถังบรรจุน้ำมัน

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : ***

S/NO : H131907-002

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 170,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


ถังสแตนเลส ขนาด 11,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 3664การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 170,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 170,000
VAT 0 % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 170,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
8,500
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 595
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 179,095
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด