คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดจริง
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
LOT #AF0937
ประเภท : แท็งบรรจุของเหลว / ถังบรรจุน้ำมันหลังรถบรรทุก

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : ***

S/NO : H131907-002

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 155,000 ฿ 170,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


ถังสแตนเลส ขนาด 11,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 8999การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 155,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 155,000
VAT 0 % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 155,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
7,750
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 543
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 163,293
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด