lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1461
ประเภท : เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก / ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ยี่ห้อ : AO

รุ่น : 1000L-12V

S/NO : A462006-003

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 35,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


ถังน้ำมัน ขนาด 1000 ลิตร *ยังไม่เคยใช้งาน

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 136การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 35,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 35,000
VAT 7 % 2,450
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 37,450
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
3,500
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 41,195
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด